Để hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia về AT-VSLĐ năm 2013, từ cuối tháng 3 đến đầu Tháng 4/2013, phòng An toàn của công ty đã thực hiện các hoạt động quan trọng về An toàn lao động và Phòng chống cháy nổ với sự tham gia của đông đảo CBCNV và Ban lãnh đạo.

Ngoài các biểu ngữ, khẩu hiệu về AT-VSLĐ được treo dán rộng rãi ở những nơi đông người qua lại thì một hoạt động rất có ý nghĩa được kể đến là Cuộc thi hiểu biết về An toàn lao động và vệ sinh môi trường được tổ chức từ ngày 22/3 đến 28/3 với nhiều phần thưởng có giá trị dành cho những người đạt điểm cao nhất.

Cuộc thi không chỉ giúp CBCNV nâng cao nhận thức về AT-VSLĐ mà còn là dịp để kiểm tra các kiến thức mà người lao động đã được đào tạo từ khi mới vào và định kỳ hàng năm. Kết quả gần 70% số người tham gia cuộc thi đạt điểm tuyệt đối chứng tỏ rằng phần lớn người lao động có hiểu biết sâu sắc về AT-VSLĐ. Đây là một thành công lớn từ công tác đào tạo AT-VSLĐ cho toàn thể công nhân viên, góp phần quan trọng vào việc giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và duy trì ý thức người lao động đối với vấn đề vệ sinh nơi sản xuất và bảo vệ môi trường.