• en
   • vi
   • fr
   • zh-hans
  • +84 (0) 24 3837 8522
  • zsv.marketing@zamilsteel.com

  Chính Sách Bảo Mật

  Chính Sách Bảo Mật

  Zamil Steel xây dựng chính sách bảo mật này để thể hiện sự tôn trọng đối với sự riêng tư của khách hàng trực tuyến của chúng tôi. Phần dưới đây tiết lộ các thông tin thu thập và phổ biến các thực hành được sử dụng trên trang web này (“Trang web”) thay mặt cho Zamil Steel và những chi nhánh của Zamil Steel.

  Mẫu thông tin trên trang web của chúng tôi cho phép quý vị cung cấp cho chúng tôi một số thông tin cá nhân (như tên, công ty/tổ chức, địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ email của quý vị). Ngoài ra, trang web của chúng tôi cho phép quý vị yêu cầu thông tin từ chúng tôi về rất nhiều vấn đề, nhằm cung cấp cho chúng tôi thông tin về bất kỳ dự án xây dựng hiện tại nào của quý vị, xác định loại hình công ty mà quý vị làm việc, cho chúng tôi biết cách thức quý vị tìm hiểu về công ty của chúng tôi và trang web này, và cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin tương tự hoặc ý kiến mà quý vị có thể có. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin không nhận dạng cá nhân nhất định khi quý vị truy cập trang web của chúng tôi như loại trình duyệt quý vị đang sử dụng, loại hệ điều hành quý vị đang sử dụng, và tên miền của nhà cung cấp dịch vụ Internet của quý vị.

  Zamil Steel không chia sẻ bất kỳ thông tin cá nhân nào của quý vị với các bên thứ ba cho mục đích tiếp thị mà không có sự đồng ý trước của quý vị. Zamil Steel có thể sử dụng những thông tin quý vị cung cấp về bản thân và công ty của quý vị để thực hiện đầy đủ các yêu cầu của quý vị đối với sản phẩm, chương trình và dịch vụ của Zamil Steel, đáp ứng với yêu cầu của quý vị về các dịch vụ của chúng tôi, và cung cấp cho quý vị các sản phẩm, các chương trình hoặc dịch vụ khác mà chúng tôi cho rằng quý vị có thể quan tâm. Đôi khi chúng tôi sử dụng thông tin này để liên lạc với quý vị. Ngoài ra, chúng tôi có thể nhân tiện kết hợp thông tin chúng tôi nhận được trực tuyến với các hồ sơ bên ngoài để tăng cường khả năng của chúng tôi trong việc tiếp thị cho quý vị những sản phẩm và dịch vụ quý vị có thể quan tâm.

  Đôi khi chúng tôi có thể sử dụng các thông tin không nhận dạng cá nhân chúng tôi thu thập được để cải thiện thiết kế và nội dung của trang web của chúng tôi và cho phép chúng tôi cá nhân hoá trải nghiệm Internet của quý vị. Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin này tổng hợp để phân tích việc sử dụng trang web, cũng như cung cấp cho quý vị các sản phẩm, các chương trình hoặc dịch vụ. Ngoài ra, chúng tôi có thể sử dụng tên miền được ưa thích để giúp dự đoán các vấn đề với máy chủ của chúng tôi, nhằm quản trị trang web của chúng tôi, và giúp nhận diện quý vị và thu thập thông tin nhân khẩu diện rộng.

  Khi sử dụng trang web này và cung cấp thông tin cho chúng tôi, quý vị cho phép Zamil Steel sử dụng thông tin đó trong nội bộ cho các mục đích kinh doanh hợp pháp của chúng tôi bao gồm, nhưng không giới hạn, kết nối với bất kỳ dịch vụ trực tuyến hoặc ngoại tuyến hoặc bất kỳ dịch vụ thư điện tử nào của Zamil Steel gửi tới quý vị. Khi sử dụng trang web này và cung cấp thông tin cho chúng tôi, quý vị tiếp tục cho phép chúng tôi sử dụng địa chỉ e-mail của quý vị liên quan với bất kỳ dịch vụ hoặc chiến dịch nào như vậy.

  Mặc dù chúng tôi có các biện pháp thích hợp để bảo vệ chống lại việc tiết lộ thông tin trái phép, chúng tôi không thể đảm bảo với quý vị rằng thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập sẽ không bao giờ được tiết lộ theo cách thức không phù hợp với chính sách bảo mật. Việc cố tình tiết lộ có thể dẫn tới, chẳng hạn như khi các bên thứ ba xuyên tạc danh tính của họ khi yêu cầu trang web cho phép truy cập vào thông tin cá nhân về họ để sửa lỗi thực tế có thể có trong dữ liệu. Chúng tôi sẽ duy trì biện pháp bảo vệ thích hợp để đảm bảo an ninh, toàn vẹn và bảo mật của những thông tin chúng tôi nhận được hoặc thu thập tại trang web của chúng tôi.

  Thương hiệu của bên thứ ba

  Thương hiệu của bên thứ ba, tên thương mại, tên sản phẩm, biểu tượng, có trong trang web này có thể là các nhãn hiệu hoặc nhãn hiệu đã đăng ký các của chủ sở hữu tương ứng.

  Hướng dẫn sử dụng thương hiệu

  Quý vị không được sử dụng bất kỳ logo Zamil Steel nào (bao gồm cả các nút và các biểu tượng đồ họa).

  Quý vị không được sản xuất, bán, hoặc bỏ đi bất kỳ hàng hóa nào, chẳng hạn như Mũ, Áo ngắn tay và cốc cà phê hoặc bất kỳ vật bỏ đi nào mang logo của Zamil Steel.

  Quý vị không được sử dụng hoặc bắt chước bất cứ một khẩu hiệu nào của Zamil Steel.

  Thông tin liên hệ pháp lý

  Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào về điều khoản sử dụng, xin vui lòng liên hệ với Zamil Steel tại địa chỉ sau đây:

  Gửi:
  Phòng Marketing
  Công ty TNHH Nhà thép tiền chế Zamil Steel
  Tầng 14, tòa nhà Keangnam Hà Nội,
  Đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

  Email: Click here

  Secured By miniOrange