Những tiến bộ vượt bậc về kỹ thuật cũng như ứng dụng của nhà thép tiền chế và kết cấu thép trong những năm gần đây thực sự đã mang lại làn gió mới cho ngành xây dựng. Có thể…