• en
   • vi
   • fr
   • zh-hans
  • +84 (0) 24 3837 8522
  • zsv.marketing@zamilsteel.com

  Tuyển Dụng

  Tuyển dụng

   “Nhân viên tốt sẽ tạo nên một công ty tốt.”

  Đặc trưng trong nguyên tắc tuyển dụng của Zamil Steel Vietnam là sự chuyên nghiệp và Zamil Steel cam kết sẽ đem đến cho khách hàng dịch vụ tuyệt vời – cả trong và ngoài nước.

  Mỗi nhân viên của Zamil Steel Việt Nam (ZSV) là đại diện cho hình ảnh của chúng tôi trước khách hàng, nhà cung cấp, khách tham quan, xã hội và cộng đồng nói chung. Chúng tôi tin tưởng vào việc tuân thủ pháp luật hiện hành và tôn trọng tập quán,tôn giáo trong các vùng lãnh thổ mà ZSV thực hiện hoạt động kinh doanh.

  Chúng tôi cam kết các tiêu chuẩn sau:

  • Duy trì lập trường trung thực và thống nhất.
  • Tránh mâu thuẫn lợi ích.
  • Tôn trọng nhân phẩm và giá trị của mọi cá nhân.
  • Thúc đẩy sáng kiến và sự đổi mới của cá nhân.
  • Duy trì môi trường làm việc an toàn.
  • Bảo vệ môi trường.

  Mặc dù quy định của mỗi vùng miền có thể khác nhau, nhưng Zamil Steel Việt Nam hy vọng đội ngũ nhân viên và những người thay mặt cho công ty tuân theo mọi quy định pháp lý và chính sách của ZSV. Những nhân viên vi phạm quy định luật pháp hoặc chính sách Doanh nghiệp/Quản lý và Nhân sự của Zamil Steel Việt Nam sẽ phải chịu hình thức kỷ luật thích đáng, cao nhất là cho nghỉ việc.

  “Thành tựu của công ty là sự đóng góp của mỗi nhân viên”

  Chúng tôi tin rằng mọi nhân viên đều đã và đang đóng góp vào sự thành công của Zamil Steel Việt Nam.

  Vì vậy, Zamil Steel Việt Nam luôn cố gắng để tạo ra một môi trường làm việc tích cực, năng động,  đồng thời thúc đẩy sự cân bằng giữ công việc và cuộc sống, trong đó nhân viên có thể phát triển kỹ năng của mình một cách tốt nhất có thể.

  Mọi công việc đều quan trọng như nhau, và thành tựu công việc của mỗi nhân viên đều đóng góp vào thành tựu chung của ZSV.

  Cơ hội việc làm

  Secured By miniOrange