Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2010, Zamil Steel Việt Nam là một trong những Nhà tài trợ đặc biệt cho Đại hội nhiệm kỳ III, Hiệp hội nhà thầu xây dựng Việt Nam (VACC), tổ chức tại Trung tâm hội nghị Quốc Tế, Hà Nội.

Hơn 500 thành viên của Hiệp hội bao gồm đại diện của Bộ Xây dựng, cơ quan chính phủ và các nhà thầu xây dựng từ khắp mọi miền đất nước đã cùng về tham dự Đại hội. Chương trình nghị sự của đại hội bao gồm tổng kết và báo cáo hoạt động của năm trước và định hướng hoạt động cho nhiệm kỳ tiếp theo. Zamil Steel Việt Nam, với sản phẩm và dịch vụ đi đầu trong lĩnh vực xây dựng, đã và đang được biết đến như một nhà sản xuất, chế tạo hàng đầu, nhà cung cấp những « giải pháp nhà thép toàn diện nhất » cho thị trường trong nước và khu vực.

Hiệp hội Nhà thầu xây dựng Việt Nam là một thành viên của Hiệp hội Nhà thầu Đông Nam Á (ACF) và thành viên tích cực của Hiệp hội các Nhà thầu Châu Á -Thái Bình Dương (IFAWPCA), cùng với các thành viên khác là các nhà thầu của Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và một số tổ chức quốc tế khác.