Với sự hỗ trợ tài chính từ Ban lãnh đạo công ty, nhóm T8 (CSR) đã tổ chức chương trình “”Phát sữa miễn phí của ZSV”” để phát sữa tươi cho các bệnh nhân tại bệnh viện K2 – Hà Đông.

Sự kiện này diễn ra vào thứ Bảy, ngày 15/6/2013 với một nhóm 10 thành viên để phân phát sữa cho các bệnh nhân.

Việc làm này được các bệnh nhân và người thân của họ biết ơn sâu sắc và ZSV hy vọng rằng món quà nhỏ này sẽ mang một chút niềm vui đến cho các bệnh nhân trong cuộc chiến chống lại căn bệnh ung thư.