Hà Nội, Ngày 16 tháng 1 năm 2010, Zamil Steel Việt Nam đã được chọn là một trong 47 doanh nghiệp nổi bật nhất để nhận được giải thưởng CSR năm 2009. Lễ trao giải đã được tổ chức trang trọng tại Khách sạn Melia, Hà Nội.

Giải thưởng nhằm ghi nhận và tôn vinh các doanh nghiệp tốt nhất tại Việt Nam trong việc thực hiện trách nhiệm xã hội Doanh nghiệp (CSR) trên hai lĩnh vực: môi trường và lao động, đồng thời nâng cao nhận thức về tầm quan trọng và lợi ích của CSR đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, cộng đồng và xã hội. Ban xét chọn giải thưởng bao gồm VCCI, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Công nghiệp và Thương mại, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Hoạt động tại Việt Nam trong hơn 10 năm, Zamil Steel Việt Nam đã luôn nỗ lực để cải thiện và nâng cao trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp bởi đó là một phần trong chiến lược lâu dài của mình đối với sự phát triển của nền kinh tế và cộng đồng. Từ khi bắt đầu kinh doanh tại Việt Nam vào năm 1993 với một số ít cán bộ, hiện tại Zamil Steel Việt Nam đã có hơn 1.200 nhân viên và 2 nhà máy ở Hà Nội và Đồng Nai. Cùng với sự thành công trong đổi mới công nghệ và nâng cao chất lượng sản phẩm, nhiều chính sách cải thiện điều kiện lao động, tiêu chuẩn và an toàn tại nơi làm việc, chương trình chăm sóc y tế đã được triển khai thực hiện; mức sống cho người lao động đã được tăng lên.

“Một trong những giá trị cốt lõi của chúng tôi là tin vào sự thịnh vượng của cả đôi bên. Chúng tôi luôn luôn mong muốn không ngừng phát triển và mở rộng kinh doanh đồng thời mang lại sự tiến bộ và thịnh vượng cho người dân và cộng đồng nơi chúng tôi hoạt động. Văn hóa, ý tưởng, tập quán, tinh thần bảo vệ môi trường và đoàn kết giúp chúng tôi tạo ra các giá trị vượt trội cho người dân và cộng đồng xung quanh, và chúng tôi sẽ cố gắng làm nhiều hơn và nhiều hơn nữa, vì lợi ích của người dân, môi trường, cộng đồng, cũng là vì lợi ích của công ty.”, Giám đốc Hành chính và Nhân sự của Zamil Steel Việt Nam phát biểu.