Giải thưởng “Sản phẩm Công nghiệp chủ lực Hà Nội” được tổ chức bởi Sở Công Thương & UBND Thành phố Hà Nội theo Kế hoạch 267/KH-UBND, thực hiện Đề án phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực thành phố, định hướng đến năm 2025.

Năm nay, giải thưởng đã vinh danh 25 doanh nghiệp với 33 sản phẩm chủ lực thuộc nhiều lĩnh vực như: công nghiệp cơ khí, chế tạo, điện tử, dệt may, hóa chất, vật liệu xây dựng,v.v…

Zamil Steel Việt Nam đã vinh dự được công nhận trong Top 10 doanh nghiệp có sản phẩm công nghiệp chủ lực của thành phố với 2 sản phẩm: nhà thép tiền chế và thép kết cấu.

Lễ trao giải được tổ chức vào ngày 13 tháng 12 năm 2022 với sự hiện diện của Đại diện Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Sở Công Thương Hà Nội, cùng nhiều cơ quan ban ngành và cơ quan báo chí.

Thông tin chi tiết xem tại:

https://nhandan.vn/ha-noi-cong-nhan-33-san-pham-cong-nghiep-chu-luc-post729693.html

http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Kinh-te/1050190/them-33-san-pham-dat-danh-hieu-san-pham-cong-nghiep-chu-luc-nam-2022

http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Kinh-te/1049100/cong-nhan-top-10-san-pham-cong-nghiep-chu-luc-thanh-pho-ha-noi-nam-2022