Thực hiện Nghị định 35/2003/NĐ-CP ngày 4/4/2003 của Chính phủ Việt Nam về Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Phòng cháy và chữa cháy, ngày 4/11/2011, vừa qua Zamil Steel Việt Nam đã tổ chức diễn tập chữa cháy theo phương án giả định là có 1 vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà máy.

Kịch bản của buổi diễn tập được dàn dựng dưới sự phối hợp của Bộ phận An toàn, Nhà máy Hà Nội và Phòng An toàn (Loss Prevention Department – LPD) của tập đoàn Zamil Industrial. Buổi diễn tập có sự tham gia của toàn thể cán bộ, công nhân viên của ZSV theo các nội dung chính: Di tản người, cứu hỏa, và tìm kiếm, sơ cấp cứu người bị nạn.

Buổi diễn tập đã diễn ra nghiêm túc, an toàn và thành công, thực hiện đúng tinh thần Nghị định 35/2003/NĐ-CP và luật pháp VN về Phòng cháy và chữa cháy cũng như nâng cao ý thức và năng lực ứng phó với các tình huống hỏa hoạn cho toàn thể cán bộ, công nhân viên của Công ty, từ đó sẵn sang ứng phó với những trường hợp tương tự trong thực tế.
“Buổi diễn tập là một trong những hoạt động trọng tâm của chương trình an toàn năm 2011 của công ty. Từ buổi diễn tập này, chúng tôi đã rút ra các bài học kinh nghiệm để cải tiến và hoàn thiện hơn các kỹ năng cho những lần diễn tập sau, đồng thời có năng lực tốt hơn trong ứng phó với các trường hợp khẩn cấp”, Ông Đỗ Văn Thắng, Phụ trách an toàn và phòng chống cháy nổ tại Nhà máy Hà Nội nói.
Theo kế hoạch, mỗi năm nhà máy Zamil Steel Việt Nam sẽ có 2 lần diễn tập ứng phó với các tình huống khẩn cấp (6 tháng/1 lần), lần kế tiếp sẽ được tổ chức vào khoảng giữa năm sau, với kịch bản sẽ được điều chỉnh sáng tạo và phù hợp với các tình huống có thể xảy ra trên thực tế.