Hà Nội, tháng 11 năm 2010 – Trụ sở và nhà máy Hà Nội của công ty Zamil Steel Việt Nam đã nhận được Chứng chỉ ISO 14001 và OHSAS 18001, do Bureau Veritas, Tập đoàn hàng đầu quốc tế chuyên cung cấp dịch vụ đánh giá sự phù hợp trong các lĩnh vực chất lượng, sức khỏe, an toàn, môi trường và trách nhiệm xã hội (QHSE-SA) cấp.

Hai chứng chỉ đã xác nhận rằng Zamil Steel Việt Nam – nhà sản xuất nhà thép có hệ thống quản lý đạt tiêu chuẩn để kiểm soát các tác động môi trường và đảm bảo một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh cho nhân viên của mình. Hai chứng chỉ này cũng là minh chứng cho các chính sách tích cực của công ty trong việc phát triển và cung cấp những sản phẩm chất lượng cao, thân thiện với môi trường.

“”Chúng tôi tin tưởng rằng hai chứng chỉ này sẽ là nguồn khích lệ rất lớn đối với tất cả các nhân viên của chúng tôi cho những nỗ lực của họ trong thời gian qua. Nhưng đây mới chỉ là sự bắt đầu, và chúng tôi sẽ cần phải nỗ lực hơn nữa để duy trì các chuẩn mực mà các Chứng chỉ này đề ra. Zamil Steel Việt Nam sẽ tiếp tục cải thiện môi trường làm việc cũng như giảm thiểu tác động đến môi trường, phù hợp với Tầm nhìn và sứ mệnh của công ty””, Giám đốc Quản lý chất lượng của Zamil Steel Việt Nam chia sẻ.