YANGON, Myanmar, ngày 03 tháng 2 năm 2010 – 130 đại biểu bao gồm đại diện các cơ quan chính phủ, các tổ chức chuyên môn và các đối tác của Zamil Steel Việt Nam (ZSV) đã tham dự Hội thảo Kỹ thuật do Zamil Steel Việt Nam, văn phòng đại diện Yangon phối hợp với Công ty TNHH Zaykabar tổ chức. Công ty Zaykabar là nhà thầu chính thức của ZSV tại Myanmar.

Hội thảo là một diễn đàn chuyên môn giúp các đại biểu tham dự và cộng đồng doanh nghiệp tại Myanmar nói chung hiểu rõ hơn về tính ưu việt của các sản phẩm của Zamil Steel, đặc biệt trong bối cảnh chung của nền công nghiệp Mynamar. Đại diện của Zamil Steel gồm Giám đốc kỹ thuật Zamil Steel và Giám đốc Khu vực của ZSV đã có một cuộc thảo luận sâu với các kỹ sư và kiến trúc sư địa phương về yêu cầu kỹ thuật đối với công nghệ nhà thép tại Myanmar.

Zamil Steel Việt Nam mở văn phòng đại diện tại Yangon, Mynamar từ năm 1999 và phát triển không ngừng cho đến nay với hơn 200 dự án đã và đang được cung cấp và lắp dựng.