Hà Nội, tháng 10 năm 2010, Zamil Steel Việt Nam được xếp hạng 341 trong Bảng xếp hạng V1000 – Top 1000 doanh nghiệp đóng thuế thu nhập lớn nhất Việt Nam. Danh sách được công bố lần đầu tiên năm 2010.

Danh sách V1000 bao gồm 1000 doanh nghiệp hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam có số thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất. Bản danh sách là kết quả từ nguồn dữ liệu của cơ quan thuế và xác minh độc lập của Công ty Cổ phần Báo cáo Việt Nam, báo VietnamNet, với sự hợp tác của Tạp chí Thuế, Tổng cục Thuế và một hội đồng cố vấn bao gồm các chuyên gia trong nước và nước ngoài.