Theo thống kê của Bộ phận An toàn và Phòng cháy (F&S), từ đầu năm đến nay trong nhà máy ZSV đã có 3 trường hợp cháy nhỏ do chập điện hoặc bắt cháy vật liệu.

Để tăng cường công tác phòng cháy và chữa cháy, cũng như theo yêu cầu của luật pháp Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy, ngày 30/10/2012 F&S đã mời các cán bộ Cảnh sát PCCC Đông Anh đến tập huấn cho đội ngũ PCCC nghĩa vụ của Zamil Steel Việt Nam. Với số lượng tham gia đông đảo (35 người), công ty ta đã lĩnh hội được nhiều kiến thức, kinh nghiệm, cập nhật thông tin về cháy nổ và được thực hành chữa cháy theo những tình huống cháy nổ giả định tại hiện trường.