Hà Nội ngày 5 tháng 8 năm 2013, với mục đích đẩy mạnh thi đua trong toàn thể CBCNV, góp phần xây dựng môi trường làm việc sạch sẽ, nâng cao an toàn lao động, tinh thần làm việc, hiệu quả sản xuất kinh doanh, được sự ủng hộ của Ban lãnh đạo công ty, BCH Công đoàn chính thức phát động phong trào “Thi đua 5S và VSATLĐ” cho nhà máy Hà Nội. Chương trình sẽ triển khai ở khối nhà máy trước khi áp dụng cho khối văn phòng.

Cơ cấu giải thưởng đồng đội như sau:

–          01 giải nhất: 5 triệu đồng

–          01 giải nhì: 4 triệu đồng

–          01 giải ba: 3 triệu đồng

–          04 giải khuyến khích: Mỗi giải 1.5 triệu đồng

Phòng an toàn sẽ lập danh sách các tổ sản xuất tham gia thi đua, tổ chức chấm điểm thi đua và thông báo kết quả vào tháng 1 và tháng 7 hàng năm. BCH Công đoàn sẽ phối hợp với phòng An toàn định kỳ bình bầu các giải thưởng và cùng với BLĐ công ty định kỳ trao thưởng vào tháng 1 và tháng 7 hàng năm.