Dưới sự tổ chức của Nhóm BSC T8 (Nhóm từ thiện nội bộ),  nhân viên công ty TNHH Nhà thép tiền chế Zamil Việt Nam đã đóng góp mua 72 tấm đệm và 153 đôi dép cho các em nhỏ tại huyện nghèo nhât của tỉnh Hà Giang, Việt Nam.

Chương trình mang tên “Nắng Đông” được khởi động từ tháng 2/2012 và kết thúc ngày 27/8/2012. Tất cả đóng góp đã được chuyển cho các nhà sư tại chùa Đồng Bài để gửi tới các em nhỏ tại Tỉnh Hà Giang. Chúng ta rất tự hào trước trái tim nồng ấm chân thành của thành viên đại gia đình Zamil Steel Việt Nam đã giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng.