Theo thông tư 12/2006/TT-BYT về việc khám bệnh nghề nghiệp, ngày 27/9/2012 công ty Zamil Steel Việt Nam đã phối hợp với Viện Vệ sinh phòng dịch Quân đội tổ chức khám bệnh nghề nghiệp cho những người lao động thường xuyên tiếp xúc với các yếu tố nặng nhọc, độc hại.

Kết quả khám bệnh chỉ ra rằng không có trường hợp nào bị mắc bệnh nghề nghiệp và bảo vệ sức khỏe người lao động, nhà máy ZSV đã cung cấp và quy định sử dụng các đồ bảo hộ lao động, giám sát việc sử dụng các thiết bị này, đồng thời thường xuyên theo dõi cải thiện môi trường lao động trong nhà máy như lắp đặt các hệ thống thông gió, quạt công nghiệp và chế độ chiếu sáng nơi làm việc…