Trong hai ngày 30 & 31 tháng 7/2013, công ty đã tổ chức chương trình Đào tạo về ý thức cho tất cả các thành viên của CFT về hai hệ thống quản lý chất lượng ISO 14001 và OHSAS 18001.

Tiếp theo đó, một khóa đào tạo 5 ngày đã được tổ chức cho các Kiểm soát viên nội bộ từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 8. Chuỗi đào tạo này đã được thực hiện rất tốt tại nhà máy Hà Nội dưới sự giám sát của Giám đốc Quản Lý chất lượng . Trong số 21 nhân viên tham dự buổi đào tạo và kiểm tra cho khóa đào tạo, có đến 18 người (85.7%) đã đạt và nhận chứng chỉ Kiểm toán viên nội bộ cho các hệ thống trên đây từ BVQI.