Nhằm đẩy mạnh phong trào luyện tập và thi đấu thể thao của CNLĐ, Công đoàn các KCN và CX Hà Nội đã tổ chức Hội khỏe CNLĐ trong các KCN và CX Hà Nội vào ngày 26 tháng 5 năm 2012 với bốn nội dung thi đấu: Chạy 100m nam; Chạy 100m nữ; Kéo co nam; Kéo co nữ.

Đội tuyển Zamil Steel Việt Nam đăng ký tham gia hai nội dung Kéo co và Chạy 100m nam. Với sự cố gắng nỗ lực của cả đoàn, đội tuyển kéo co của Zamil Steel Việt Nam đã đạt Giải 3.

Đây là kết quả tuyệt vời của tập thể CBCNV Nhà máy Zamil Steel Việt Nam.